อาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
เลขสารบบ      
ท่านสามารถค้นหาหลายข้อมูลโดยการเว้นช่องว่างได้ ตัวอย่าง (ชื่อบริษัท เลขสารบบ ชื่อผลิตภัณฑ์)
กรณีกรอเลขสารบบ หรือ เลข อย. โปรดกรอกติดกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค
เลขสารบบประเภทอาหารชื่ออาหารภาษาไทยชื่ออาหารภาษาอังกฤษสถานะผลิตภัณฑ์ประเภทใบอนุญาตเลขใบอนุญาต/เลขสถานที่ผู้รับอนุญาตชื่อสถานที่ที่อยู่
 ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  คงอยู่นำเข้า บริษัท มารุโคเมะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มารุโคเมะ (ประเทศไทย) จำกัดบ้านเลขที่18/8 ห้องเลขที่ 603 ชั้นที่ 6 อาคารฟิโก้ เพลส ซอย ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) หมู่ ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
 น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  คงอยู่ผลิต นาง ใจทิพย์ ทองคำน้ำดื่มนวลจันทร์บ้านเลขที่54/3 หมู่7 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
 ผลิตภัณฑ์ของนม  คงอยู่นำเข้า บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดบ้านเลขที่999/9 ถนนพระรามที่ 1 ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  คงอยู่ผลิต บริษัท มาร์ค ไบโอเทคโนโลยี จำกัด บริษัท มาร์ค ไบโอเทคโนโลยี จำกัดบ้านเลขที่97/38-39 หมู่3 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี  คงอยู่นำเข้า บริษัท ชวง โฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชวง โฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัดบ้านเลขที่2922/124,2922/125 ห้อง 320-1 ชั้น 3 อาคาร ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตำบลบางกะปิ อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
 วัตถุเจือปนอาหาร  คงอยู่นำเข้า บริษัท เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบ้านเลขที่518/5 ถนนเพลินจิต ตำบลลุมพินี อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
 วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่  คงอยู่นำเข้า บริษัท ซันฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ซันฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัดบ้านเลขที่11 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 21 ตำบลบางโคล่ อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
 อาหารทั่วไป ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการตรวจประเมิน  คงอยู่นำเข้า บริษัท ไบโอเกีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไบโอเกีย (ไทยแลนด์) จำกัดบ้านเลขที่16/67 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ตำบลจันทรเกษม อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
 อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที  คงอยู่นำเข้า บริษัท เคบีพี อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เคบีพี อินคอร์ปอเรชั่น จำกัดบ้านเลขที่592/297 ซอย ถนนลาดปลาเค้า หมู่ ตำบลจรเข้บัว อำเภอลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
 อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที  คงอยู่นำเข้า บริษัท ไทย สปอร์ตส์ ซัพพลีเม้นทส์ จำกัด บริษัท ไทย สปอร์ตส์ ซัพพลีเม้นทส์ จำกัดบ้านเลขที่235/16 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองตันเหนือ อำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110