อาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
เลขสารบบ      
ท่านสามารถค้นหาหลายข้อมูลโดยการเว้นช่องว่างได้ ตัวอย่าง (ชื่อบริษัท เลขสารบบ ชื่อผลิตภัณฑ์)
กรณีกรอเลขสารบบ หรือ เลข อย. โปรดกรอกติดกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค
เลขสารบบประเภทอาหารชื่ออาหารภาษาไทยชื่ออาหารภาษาอังกฤษสถานะผลิตภัณฑ์ประเภทใบอนุญาตเลขใบอนุญาต/เลขสถานที่ผู้รับอนุญาตชื่อสถานที่ที่อยู่
No records to display.