ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :


ประเภทลำดับที่ชื่อสารภาษาอังกฤษชื่อสารภาษาไทยชื่ออื่นสูตรโมเลกุลการควบคุมระหว่างประเทศกฎหมายข้อมูล
ยาเสพติดให้โทษในประเภท11.0Acetorphineอาเซทอร์ฟีน C27H35NO5Schedule I of The 1961 Convention ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2539) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท12.0Acetyl-alpha-methylfentanylอาเซติล-อัลฟา-เมทิลเฟนทานิล  C22H28N2OSchedule I of The 1961 Convention ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2539) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท13.0Alpha-methylfentanylอัลฟา-เมทิลเฟนทาพิล  C23H30N2OSchedule I of The 1961 Convention ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2539) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท14.0Alpha-methylthiofentanylอัลฟา-เมทิลไทโอเฟนทานิล C21H28N2OSSchedule I of The 1961 Convention ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2539) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท15.0Amphetamineแอมเฟตามีน C9H13NSchedule II of The 1971 Convention ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2539) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ
12345678910...